Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ - EVN và hợp nhất toàn Tập đoàn

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ EVN và hợp nhất toàn Tập đoàn, thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.

Chi tiết xem tại file đính kèm. 

Baocaotaichinh6thang2018.pdf


  • 15/08/2018 11:10
  • EVN