Báo cáo nhanh hằng ngày của Tổng cục Thủy lợi về tình hình lấy nước đổ ải năm 2023

Cập nhật báo cáo nhanh của Tổng cục Thủy lợi về tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Ngày

Thông tin mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội

File báo cáo
6/2/2023 - Cao nhất lúc 11h đạt 2,04m tại đây.
5/2/2023 - Cao nhất lúc 11h đạt 2,08m tại đây
4/2/2023 - Cao nhất lúc 10h đạt 1,96m tại đây
3/2/2023 - Cao nhất lúc 9-11h đạt 1,83m tại đây
2/2/2023 - Cao nhất lúc 8-9h đạt 1,84m tại đây
1/2/2023 - Cao nhất lúc 8h đạt 1,83m tại đây
9/1/2023 - Cao nhất lúc 13h đạt 1,92m tại đây
8/1/2023 - Cao nhất lúc 11-12h đạt 1,9m tại đây
7/1/2023 - Cao nhất lúc 11h đạt 1,77m tại đây
6/1/2023

- Cao nhất lúc 10h đạt 1,9m

tại đây


  • 06/02/2023 06:06
  • Theo Tổng cục Thủy lợi
  • 4093