Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 17-26/10/2022)

I. Dự báo sóng biển từ ngày 17/10/2022 đến 19/10/2022

Vùng biển

Ngày 17/10

Ngày 18/10

Ngày 19/10

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 3,5

Đông Bắc đến Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc đến Bắc

Nam
vịnh Bắc Bộ

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 4,0

Đông Bắc đến Bắc

2,0 – 4,0

Đông Bắc đến Bắc

Quảng Trị đến
Quảng Ngãi

2,0 – 4,0

Đông Bắc

3,0 – 5,0

Đông Bắc đến Bắc

4,0 – 6,0

Đông Bắc đến Bắc

Bình Định đến
Ninh Thuận

2,0 – 4,0

Đông Bắc

3,0 – 5,0

Đông Bắc đến Bắc

3,0 – 5,0

Đông Bắc đến Bắc

Bình Thuận đến Cà Mau

1,5 – 2,5

Đông Bắc

2,0 – 3,0

Đông Bắc

2,0 – 4,0

Đông Bắc

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,5 – 1,5

Tây

0,5 – 1,5

Tây

0,5 – 1,5

Tây

Vịnh
Thái Lan

0,5 – 1,5

Tây Bắc đến Tây

0,5 – 1,5

Nhiều hướng

0,5 – 1,5

Nhiều hướng

Bắc
Biển Đông

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Nhiều hướng

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Nhiều hướng

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Đông Bắc

Giữa
Biển Đông

3,0 – 5,0

Bắc

3,0 – 5,0

Bắc đến Tây Bắc

4,0 – 6,0

Bắc

Nam
Biển Đông

2,0 – 3,0

Nhiều hướng

2,0 – 3,0

Bắc đến Tây Bắc

2,0 – 4,0

Bắc đến Tây Bắc

Quần đảo
Hoàng Sa

4,0 – 6,0, vùng gần tâm bão 6,0 – 8,0m.

Đông Bắc đến Bắc

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Nhiều hướng

6,0 – 8,0m, vùng gần tâm bão 8,0 – 10m

Đông Bắc

Quần đảo
Trường Sa

2,0 – 3,0

Đông Bắc đến Bắc

2,0 – 3,0

Bắc đến Tây Bắc

2,0 – 3,0

Bắc đến Tây Bắc

                   II. Nhận định sóng biển từ ngày 20/10/2022 đến 26/10/2022                                                                                                             

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

2,0 – 4,0

Nam

vịnh Bắc Bộ

2,0 – 4,0

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

3,0 – 5,0

Bình Định đến

Ninh Thuận

2,0 – 4,0

Bình Thuận đến

Cà Mau

2,0 – 4,0

Cà Mau đến

Kiên Giang

0,5 – 1,5

Vịnh

Thái Lan

0,5 – 1,5

Bắc

Biển Đông

4,0 – 6,0

Giữa

Biển Đông

3,0 – 5,0

Nam

Biển Đông

2,0 – 4,0

Quần đảo

Hoàng Sa

4,0 – 6,0

Quần đảo

Trường Sa

2,0 – 4,0


                                                                                                       


  • 17/10/2022 10:10
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 3998