Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay”

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 217/QĐ-BXD (ngày 28/3/2019) ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay”.

Theo chỉ dẫn, tro bay là loại thải phẩm bụi mịn thu được từ thiết bị lọc bụi của nhà máy nhiệt điện trong quá trình đốt than.

Phạm vi áp dụng: Chỉ dẫn kỹ thuật quy định yêu cầu chung đối với mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay nhà máy nhiệt điện đốt than.

Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đầm lăn quy định trong chỉ dẫn này chỉ áp dụng trên các đường ô tô làm mới có cấp thiết kế từ cấp IV trở xuống, thời hạn thiết kế không quá 10 năm, vận tốc khai thác không quá 50 km/h...

Việc thiết kế, thi công, nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lăn sử dụng tro bay tuân thủ các quy định tạm thời theo các quyết định số 4451/QĐ-BGTVT và Quyết định 4452/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2015, ban hành các quy định tạm thời về thiết kế, kỹ thuật thi công, nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng đầm lăn trong xây dựng công trình giao thông.

Tro bay quy định trong tiêu chuẩn này có thể là tro bay đã qua công nghệ xử lý tuyển khô, tuyển ướt dùng cho bê tông. Tro bay có thể được sử dụng trực tiếp nếu chất lượng phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn TCVN 10302:2014 hoặc TCVN 8825:2011.

Chi tiết Quyết định trong file đính kèm.

 

Quyetdinh217BXD2019.pdf


  • 12/04/2019 04:58
  • Minh Ngọc
  • 14521