Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn ban hành Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo việc đảm bảo cung cấp điện năm 2024

Trên tinh thần xác định việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Tập đoàn trong năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 239-NQ/ĐU ngày 7/2/2024 về đảm bảo cung cấp điện năm 2024.

Năm 2023 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện nhiệm vụ công tác trong bối cảnh rất nhiều khó khăn: (i) Hiện tượng El Nino, đặc biệt 6 tháng đầu năm nước về các hồ thủy điện rất thấp, nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài… đã ảnh hưởng lớn đến việc cung ứng điện, đặc biệt các tháng cao điểm mùa khô; (ii) Giá các loại nhiên liệu cho sản xuất điện mặc dù có giảm so với năm 2022, nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn 2020-2021 nên chi phí phát điện tăng cao; (iii) Công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) gặp rất nhiều vướng mắc trong các khâu như: triển khai các thủ tục đầu tư, thu xếp vốn, công tác đền bù giải phòng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi mục đích đất rừng….; Đồng thời phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến thủ tục trình, phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư các dự án điện... đã ảnh hưởng đến tiến độ, khối lượng đầu tư các dự án nguồn và lưới điện. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLV), Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan, Tập đoàn và các đơn vị rất nỗ lực, cố gắng khắc phục các khó khăn, thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch đầu năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tập đoàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; đặc biệt, đã phải thực hiện tiết giảm điện trong mùa khô vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2023. Dự báo trong năm 2024, Tập đoàn sẽ tiếp tục phải đối mặt hàng loạt các khó khăn, thách thức. Việc đảm bảo cung ứng điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc các yếu tố: diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn; việc đảm bảo nhiên liệu (than, khí...) vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; mất cân đối trong cân đối cung cầu giữa các miền, nguồn điện miền Bắc không có dự phòng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An (thứ 2 từ phải sang) và Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn (đầu tiên bên phải) nghe các đơn vị thi công trên công trường báo cáo tiến độ xây dựng Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, ngày 28/1/2024

Trên tinh thần xác định việc đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của Tập đoàn trong năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 239-NQ/ĐU ngày 7/2/2024 về đảm bảo cung cấp điện năm 2024 để chỉ đạo cấp ủy các cấp, người đứng đầu cấp ủy/chuyên môn các đơn vị cần quán triệt để cán bộ, đảng viên, người lao động nắm rõ tình hình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là vào mùa khô năm 2024; chủ động phương án ứng phó, không để xảy ra bị động trong mọi tình huống. Việc đảm bảo cung cấp điện là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong Tập đoàn. Bên cạnh đó, việc tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả phải được thực hiện đồng bộ, liên tục và cũng có vai trò quan trọng như nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện.

Tại nội dung Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp về kế hoạch năm 2024. Đồng thời quán triệt thực hiện nghiêm các nghiệm vụ: Lập phương thức, điều hành tối ưu; vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện; Nâng cao độ khả dụng các nhà máy điện; điều tiết nguồn nước linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sản xuất điện; Chuẩn bị đủ nhiên liệu cho sản xuất điện; Vận hành hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối an toàn, tin cậy; Đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện.

Để tổ chức triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy giao các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ Nghị quyết, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng bộ Tập đoàn để xây dựng, ban hành Chương trình/Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tổ chức triển khai, thực hiện, báo cáo kết quả vào dịp sơ kết 6 tháng, cuối năm 2024. Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn căn cứ Nghị quyết xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đến đoàn viên, người lao động, đề ra giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Toàn bộ nội dung Nghị quyết được phổ biến đến các Chi bộ để nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2024.