Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Chiều 1/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (đứng) báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Huy P.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Quang Thành cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, hướng dẫn công tác nhân sự, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến 100% cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc.

Tính đến ngày 30/6/2020, toàn bộ 21/21 đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy EVN đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, đáp ứng đúng tiến độ, yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn đề ra. Nhìn chung, đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình, đảm bảo nguyên tắc, quy định; công tác bầu cử trong đại hội đảm bảo dân chủ, đúng cơ cấu, bầu đúng, đủ số lượng cấp ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN phê duyệt.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương (ngồi giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy P.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Dương Quang Thành cho biết, công tác xây dựng dự thảo các văn kiện  trình Đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Công tác nhân sự đã được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW với cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, bảo đảm chất lượng, cơ cấu. Đảng ủy EVN đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy trình 5 bước một cách chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng quy định. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Y Thanh Hà Niê K'đăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ EVN khi chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo chính trị, công tác nhân sự Đại hội; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị để trình Đại hội.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy Khối đã thống nhất thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Đại hội dự kiến diễn ra trong hai ngày 16 - 17/7/2020, tại Hà Nội.