Ban Thường vụ Đảng ủy EVN triển khai nhiệm vụ ngay sau kì nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu

Sáng 24/2, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phiên định kỳ tháng 2/2021, nhằm triển khai các nhiệm vụ ngay sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Cường - Phó Vụ trưởng vụ Kiểm tra tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN (đứng) phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 2/2021, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2021; Quyết toán kinh phí thu chi đảng phí năm 2020, dự toán thu chi năm 2021.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN cũng đã trình bày, thảo luận về Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc và Công đoàn Điện lực Việt Nam; Công tác phát triển Đảng; cho ý kiến về việc thành lập tổ chức Đảng trên 30 đảng viên trực thuộc Đảng ủy cơ sở Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN; Nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự năm 2021.

Tháng 2/2021, Đảng ủy EVN đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; trong đó chú trọng tổ chức hoạt động kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021); tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức phong phú.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành của Tập đoàn, đặc biệt là việc tạm thời giãn cách xã hội, phong tỏa tại khu vực nơi có các đơn vị của EVN đứng chân, Đảng ủy EVN đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tư tưởng, định hướng cán bộ, đảng viên tích cực cùng Tập đoàn và cả nước chung tay phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng, Tết nguyên đán Tân sửu và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân.

Tháng 3/2021, Đảng ủy EVN tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt học tập và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập, quát triệt Nghị quyết và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại các cấp ủy trực thuộc để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thiết thực, gắn với việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, các phong trào thi đua. Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy, bồi dưỡng lý luận chính trị đành cho đảng viên mới và các lớp nhận thức về Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn và tin cậy.


  • 24/02/2021 10:15
  • Nghi Viên
  • 3430