Ban Thường vụ Đảng ủy EVN thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 19/12, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 12/2019. Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 12/2019

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Thông qua Nghị quyết công tác năm 2020; Chương trình công tác năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; Thông qua tờ trình về chủ đề năm 2020.

Ban Thường vụ cũng thông qua công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019; Thông qua đề cương Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đối với Đảng ủy Ban QLDA Điện 3, Đảng ủy Cơ quan EVN; Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua Dự thảo quy chế về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn và Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục nghiên cứu, góp ý cho các báo cáo gửi về Văn phòng Tập đoàn để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.


  • 19/12/2019 12:05
  • Xuân Tiến
  • 9865