Ban Quản lý dự án NMTĐ Sơn La được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00002161 (ngày 30/6/2017) cho Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La (Ban A Sơn La).

Theo đó, trong phạm vi thẩm tra thiết kế công trình, Ban A Sơn La được thực hiện công trình công nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng hạng I. Các công trình dân dụng, giao thông, Ban A Sơn La được thực hiện công trình hạng II.

Đối với phạm vi trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban A Sơn La được thực hiện công trìnhg công nghiệp năng lượng hạng I.

Đối với phạm vi giám sát thi công xây dựng công trình, Ban A Sơn La được thực hiện công trình năng lượng hạng I. Các công trình dân dụng, giao thông, Ban A Sơn La được thực hiện công trình hạng II.

Đối với phạm vi quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Ban A Sơn La được thực hiện công hạng I.

Ban Quản lý Dự án NMTD Sơn La vừa được Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

Ban A Sơn La được thành lập năm 1996 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội. Ban đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án năng lượng trong đó có Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La (về đích trước 3 năm) và Dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu (về đích trước 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội đưa ra).

Mới đây, theo Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 – 2020, của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng giao EVN quyết định đổi tên Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Ban.


  • 01/08/2017 03:57
  • Xuân Tiến