Ban Quản lý dự án FMIS/MMIS thông báo tuyển dụng

Ban Quản lý dự án FMIS/MMIS (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) thông báo tuyển dụng 01 Kỹ sư công nghệ thông tin.

Ban QLDA FMIS/MMIS có chức năng thay mặt EVN quản lý các dự án do EVN làm chủ đầu tư, bao gồm: dự án FMIS/MMIS (Hệ thống thông tin và quản lý Tài chính – Vật tư) và các dự án công nghệ thông tin khác do EVN giao.

Hiện, Ban Quản lý dự án FMIS/MMIS có nhu cầu tuyển dụng 01 Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Ban QLDA FMIS/MMIS (địa chỉ: số 11 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội). Ứng cử viên phải có độ tuổi dưới 35; tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, và thỏa mãn các điều kiện khác.

Cán bộ được tuyển dụng sẽ làm việc tại vị trí chuyên viên Phòng Kỹ thuật công nghệ với các công việc liên quan đến kỹ thuật của Ban QLDA FMIS/MMIS.

Chi tiết thông tin tuyển dụng xem tại các file đính kèm.

Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng.doc
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20s%E1%BB%91%2001.doc
Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%20s%E1%BB%91%2002.doc


  • 16/09/2016 04:43
  • M.Hạnh
  • 16379