Ban Quản lý dự án Điện 3 triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB 3) diễn ra chiều 4/1, tại TP.HCM. Ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh biểu dương EVNPMB 3 đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2019, góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.  

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh phát biểu tại hội nghị

Cũng theo Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, năm 2020 và những năm tới, EVNPMB 3 cần phải có các giải pháp quyết liệt, sáng tạo hơn nữa nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án được giao. Trong đó, cần chú trọng các dự án trọng điểm như: Thủy điện tích năng Bác Ái, Điện mặt trời Phước Thái 1, Thủy điện Trị An mở rộng, Trung tâm Điện lực Tân Phước, Trung tâm Điện lực Mỹ Giang,…

EVNPMB 3 cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất lao động; chú trọng việc sắp xếp lực lượng lao động hợp lý; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết và phát huy tốt năng lực của lực lượng cán bộ nòng cốt…

Lãnh đạo Tập đoàn cũng đề nghị EVNPMB 3 xây dựng các kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Cũng tại Hội nghị Tổng kết, EVNPMB 3 đã nhận Chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc EVNPMB 3 cho biết, Ban Quản lý dự án Điện 3 được thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2019 trên cơ sở nhân lực, tài sản và cơ sở vật chất của các ban quản lý dự án Thủy điện 5, Thủy điện 6 và một phần Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận. Vượt qua mọi khó khăn, tập thể Ban đã đoàn kết, thống nhất và hoàn thành nhiệm vụ do EVN giao phó.

Bên cạnh đó, EVNPMB 3 cũng đã từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý; xây dựng các quy chế quản lý nội bộ; xây dựng hệ thống đánh giá thực hiện công việc KPI; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống quy trình quản lý chất lượng nội bộ (ISO 9001-2015)…

Ông Nguyễn Vinh Quang cho hay, lãnh đạo và toàn thể CBCNV EVNPMB 3 tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn; quyết tâm nỗ lực, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 


  • 06/01/2020 10:00
  • Nghi Viên
  • 10130