Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1: Phấn đấu trở thành Ban quản lý dự án chuyên nghiệp

Ngày 23/1, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Quản lý Dự án Thủy điện 1 (Ban A Thủy điện 1), Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An chỉ đạo đơn vị này phải phấn đấu trở thành Ban quản lý dự án chuyên nghiệp, có thể thực hiện tốt tất cả dự án nguồn điện, chứ không chỉ là thủy điện.

Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An (ngồi giữa) tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: Minh Tâm

Chia sẻ với tập thể CBCNV Ban A Thủy điện 1, Tổng giám đốc Đặng Hoàng An cho biết, bước sang năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, EVN sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư - xây dựng.

“Chính vì vậy, mục tiêu hàng đầu của các ban quản lý dự án là phải tối ưu hóa chi phí trong công tác quản trị xây dựng; kiên quyết cắt bỏ những hạng mục không cần thiết. Những kết quả đã đạt được trong thời gian qua là rất tốt, nhưng thời gian tới, chúng ta phải quyết liệt hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn”, Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban A Thủy điện 1 đã nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch EVN giao phó. Cụ thể, công tác lập, thẩm tra và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán đáp ứng được yêu cầu và tiến độ; công tác thanh quyết toán được thực hiện kịp thời; thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí trong công tác quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình.

Đặc biệt, năm 2016, Ban cũng đã hoàn thành mục tiêu phát điện tổ máy số 2 Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát vào ngày 19/6, hoàn thành và bàn giao toàn bộ công trình vào ngày 18/11; thực hiện thanh quyết toán các hợp đồng ngoài tổng thầu và một số hạng mục của dự án Thủy điện Huội Quảng; triển khai bước đầu công tác chuẩn bị dự án Thủy điện Ialy Mở rộng...

Ngoài ra, Ban cũng đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư các dự án Thủy điện Tuyên Quang, Bản Chát, Huội Quảng...

Ông Vũ Ngọc Phan - Phó giám đốc phụ trách Ban A Thủy điện 1 cho biết, phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2017, Ban sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu trở thành Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn.


  • 23/01/2017 06:57
  • Hồng Hoa