Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy EVN

Sáng 5/6, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Đảng uỷ Khối DNTW do bà Nguyễn Thị Tiếp - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng uỷ Khối làm trưởng đoàn có chương trình làm việc với Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về xây dựng Nghị quyết và các báo cáo chuyên đề năm 2018.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Lương Bá Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN.

Đoàn khảo sát Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Đảng ủy EVN

Theo đó, Đảng uỷ EVN là một trong 6 Đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối DNTW được quan tâm, lựa chọn để khảo sát với 2 nội dung trọng tâm gồm: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TƯ và Quyết định 218-QĐ/TƯ ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các đoàn thể chính trị-xã hội”, “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng khảo sát một số nội dung khác như: Tình hình quán triệt, triển khai thực hiện các Quyết định trên và Chỉ thị số 10-CT/ĐUK ngày 9/2/2015 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; kết quả đạt được về thực hiện công tác giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị; kết quả về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp; kết quả tiếp nhận, xử lý, trả lời, tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân tại các cuộc đối thoại và hội nghị; đánh giá các ưu điểm, tồn tại và đưa ra kiến nghị, đề xuất,…

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Tiếp - Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Đảng uỷ Khối đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVN khi vừa thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện cho đất nước, vừa phải thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp; đồng thời vẫn đảm bảo công ăn việc làm, chế độ chính sách cho người lao động.

Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối cũng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, góp phần ổn định về tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong EVN.