Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm việc với EVNICT

Ngày 9/7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Khiêm – Giám đốc EVNICT cho biết, EVNICT có 3/7 nhiệm vụ 4.0 phải hoàn thành ngay trong năm 2020 và đầu năm 2021. Cụ thể là: Tin học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện theo phương pháp RCM/CBM; Triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) khai thác dữ liệu từ hệ thống phần mềm dùng chung ERP, PMIS, HRMS, ĐTXD; Xây dựng Ứng dụng trên di động phục vụ người lao động để sử dụng cho CBCNV trong Tập đoàn. 

Tới nay, EVNICT đã nỗ lực đảm bảo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ/đề án. Lãnh đạo EVNICT cũng cho biết, do công nghệ mới, phức tạp, yêu cầu khả năng mở rộng cao, nên đòi hỏi phải có thời gian nghiên cứu, dựng mô hình thử nghiệm để đánh giá mức độ khả thi trước khi trình EVN phê duyệt. Đồng thời, chưa có nhiều đơn vị trong và ngoài nước có kinh nghiệm về chuyển đổi số đặc thù trong ngành Điện; chưa có cơ chế chi phí cho các công tác thử nghiệm trước khi đưa vào áp dụng.

EVNICT đề xuất Tập đoàn chủ trì tổ chức hội thảo, trao đổi về đề xuất thực hiện đề án “Xây dựng mô hình doanh nghiệp số trong lĩnh vực điện lực và lộ trình chuyển đổi số cho EVN”, định hướng dẫn dắt cho toàn bộ công tác chuyển đổi số của Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì buổi làm việc

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao nỗ lực của công ty trong triển khai các nhiệm vụ 4.0. Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu EVNICT phải thể hiện vai trò là “kỹ sư trưởng” trong công tác xây dựng, triển khai lộ trình chuyển đổi số của EVN.

Chủ tịch HĐTV EVN đã có chỉ đạo cụ thể cho việc triển khai từng nhiệm vụ/đề án của EVNICT; đồng thời yêu cầu nghiên cứu mô hình hoạt động của EVNICT để phù hợp công tác chuyển đổi số.

Việc nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 vào hoạt động SXKD của Tập đoàn được thực hiện với mục tiêu: Xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của cuộc CMCN 4.0 cho mọi hoạt động từ sản xuất, truyền tải, phân phối, kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm mục đích đưa EVN thành Tập đoàn mạnh, phát triển bền vững, hiệu quả, có dịch vụ khách hàng tốt, phấn đấu trở thành Tập đoàn hàng đầu trong khu vực.

7 nhiệm vụ 4.0 của EVNICT:

1. Xây dựng mô hình doanh nghiệp số trong lĩnh vực điện lực và lộ trình chuyển đổi số cho EVN

2. Triển khai giải pháp tích hợp và quản trị dữ liệu dùng chung

3. Xây dựng hệ thống EVN Cloud.

4. Triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định (BI) khai thác dữ liệu từ hệ thống phần mềm dùng chung ERP, PMIS, HRMS, ĐTXĐ,...

5. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu, phân tích hành vi, xu hướng, dự báo và nhu cầu của khách hàng thông qua tập các cuộc gọi tới Trung tâm CSKH nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động

6. Tin học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện theo phương pháp RCM

7. Xây dựng Ứng dụng trên di động phục vụ người lao động để sử dụng cho CBCNV trong Tập đoàn.


  • 09/07/2020 11:21
  • M.Hạnh
  • 5003