Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Đảng uỷ Khối triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” dự và phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối; Nguyễn Trung Hiếu - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối; Vũ Trí Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Dân vận, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối.

Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối; đại diện Thường trực, cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận các đảng uỷ trực thuộc.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng uỷ Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động; Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối đã ban hành 04 kế hoạch, 02 văn bản; thực hiện kiểm tra đối với Ban Chỉ đạo 02 đảng ủy; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và thảo luận chuyên đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương các doanh nghiệp trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo Đảng uỷ Khối ban hành kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối trên Tạp chí Điện tử Đảng uỷ Khối. Một số đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động xúc tiến thương mại.

6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, sản phẩm, dịch vụ, tối ưu hóa, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường và cạnh tranh với hàng nhập ngoại cùng chủng loại; tích cực triển khai hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ tại các cùng nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo với nhiều dự án, chương trình mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã thực hiện 6.210 công trình, sáng kiến, giải pháp từ các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ tiết kiệm, làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị hàng chục nghìn tỷ đồng.

Việc sử dụng dịch vụ, hàng hóa của Việt Nam trong mua sắm, đầu tư trang thiết bị văn phòng, nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào trong sản xuất kinh doanh được các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong sử dụng hàng Việt Nam, mua sắm các trang thiết bị trong nước sản xuất; xây dựng kế hoạch dùng hàng nội địa khi thực hiện mua sắm công và thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất; chủ động sử dụng nguồn vật tư, nguyên liệu trong nước thay thế hàng nhập ngoại; rà soát quy trình, quy chế chi tiêu, mua sắm nội bộ….. 6 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối sử dụng kinh phí trong đầu tư, mua sắm hàng hóa dịch vụ cung cấp trong nước trị giá hơn 17 nghìn tỷ đồng; đầu tư trang thiết bị, nguyên liệu đầu vào là hàng Việt Nam cho sản xuất kinh doanh với tổng giá trị hơn 690 nghìn tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục duy trì thực hiện chủ trương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm, trong Khối đã có 311 thỏa thuận được ký kết mới và 338 thỏa thuận, hợp đồng được triển khai thực hiện giữa các doanh nghiệp với giá trị thực hiện hợp đồng gần 51.521 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, đơn vị xác định việc thực hiện đấu tranh, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, như: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp xử lý 18 vụ vi phạm hàng hóa xuất nhập cảnh qua đường Bưu điện; Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, tạm giữ 6 vụ, thu giữ hàng không có nguồn gốc, không có giấy tờ... Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, các doanh nghiệp đơn vị thực hiện việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm với bộ nhận diện thương hiệu tránh việc hàng nhái, hàng giả đồng thời đăng ký tiêu chuẩn hợp quy, hợp chuẩn các chủng loại hàng hóa với các cơ quan chức năng để có được sự bảo vệ khi có sự tranh chấp trên thị trường nội địa và xuất khẩu; tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối; thảo luận chuyên đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chủ trương các doanh nghiệp trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau” và nghe báo cáo nhanh kết quả xây dựng nâng cấp chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối trên cơ sở kế thừa, hướng tới kết hợp với các nền tảng số, nâng cao chất lượng chương trình, đa dạng hóa nội dung và cập nhập thường xuyên thông tin mới nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng qua của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng uỷ Khối. Đồng chí cho rằng, Đảng ủy Khối đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc gắn nội dung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ để tạo ra các hàng hoá, sản phẩm với chất lượng ngày càng cao, giá cả cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Qua đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí đánh giá cao cách làm sáng tạo của Đảng uỷ Khối về chủ trương để các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối nghiên cứu, thực hiện ký kết thoả thuận hợp tác cụ thể, lâu dài ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Coi đây là điểm sáng, cần tích cực lan toả, phát huy nhiều hơn nữa trong Khối vào thời gian tới.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp Nhà nước góp phần thúc đẩy, dẫn dắt đối với các thành phần doanh nghiệp khác trong thực hiện Cuộc vận động, đồng chí Hoàng Công Thuỷ đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Chính phủ về Cuộc vận động; đặc biệt là Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Chỉ thị số 28/CT- TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động trong tình hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác sử dụng hàng hóa, dịch vụ của nhau giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối; các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối tham mưu với ban Thường vụ chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của Chính phủ, của Đảng ủy Khối về Cuộc vận động; rà soát lại quy chế hoạt động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung Cuộc vận động…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối cho rằng, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối và các cấp uỷ, Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đã tập trung, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối thực hiện có hiệu quả các nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối “Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”, đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của các doanh nghiệp trong khối, đóng góp nộp ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động trong Khối vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể thời gian tới để việc thực hiện các nội dung Cuộc vận động trong Khối đạt những kết quả thiết thực hơn nữa.

Các đại biểu trực tiếp trải nghiệm mua sắm tại gian hàng giới thiệu các sản phẩm trên sàn TMĐT Postmart.vn 

Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối, Đảng uỷ và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các đảng uỷ trực thuộc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cụ thể hóa vào chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời lưu ý phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối. Các đảng uỷ trực thuộc cần cụ thể hoá và tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các doanh nghiệp trong Khối sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác năm phải thường xuyên rà soát các nội dung, kịp thời chỉ đạo, có giải pháp cụ thể, đề xuất tháo gỡ vướng mắc để thực hiện các nội dung Cuộc vận động thực chất, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng uỷ Khối tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, triển khai cập nhật thông tin, hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối lên chuyên mục “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” trên Tạp chí điện tử Đảng uỷ Khối để các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong Khối và người tiêu dùng tiếp cận, truy cập, lựa chọn sử dụng; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đang thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở kịp thời tham mưu cho cấp uỷ tăng cường lãnh đạo ban hành các văn bản thực hiện Cuộc vận động, kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề Cuộc vận động, thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch công tác năm.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã thăm quan Triển lãm “Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh” và trực tiếp trải nghiệm mua sắm tại gian hàng giới thiệu các sản phẩm trên sàn TMĐT Postmart.vn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Link gốc