Bạc Liêu: Hoàn thành cấp điện các tuyến chưa có điện dọc Quốc lộ 1A

Công ty Điện lực (PC) Bạc Liêu vừa tổ chức nghiệm thu, đóng điện hạng mục bổ sung công trình cấp điện các tuyến chưa có điện khu vực dọc Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị xã Giá Rai, cung cấp điện cho hơn 15 hộ dân sinh hoạt và nuôi tôm tại địa bàn.

Như vậy, công ty đã hoàn thành toàn bộ công trình cấp điện cho các khu vực chưa có điện dọc khu vực Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Điện lực Giá Rai (thuộc PC Bạc Liêu) đóng điện đưa vào sử dụng TBA 3 pha thuộc công trình cấp điện các tuyến chưa có điện các khu vực dọc Quốc lộ 1A. Ảnh: ĐVCC.

Công trình có quy mô gồm: xây dựng gần 2.500m đường dây trung - hạ áp, lắp đặt 1 trạm biến áp 3 pha với dung lượng 112,5 kVA (3x37,5kVA). Tổng mức đầu tư dự án gần 1,3 tỷ đồng, được thực hiện trong 10 tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 9/2021).

Theo đại diện PC Bạc Liêu, tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng với quyết tâm thực hiện đảm bảo cung cấp điện đến các hộ dân chưa có điện, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để hoàn thành, nghiệm thu đóng điện đưa công trình vào sử dụng.

Với việc hoàn thành hạng mục bổ sung này, PC Bạc Liêu đã hoàn thành toàn bộ công trình cấp điện các tuyến chưa có điện các khu vực dọc Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh trong năm 2021, với khối lượng hơn 11.800m đường dây trung áp 1 và 3 pha, hơn 15.770m đường dây hạ áp và 18 trạm biến áp với tổng dung lượng 900 kVA. Tổng trị giá công trình trên 12,9 tỉ đồng.

Hiện tại, lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được củng cố và đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, góp phần giảm bán kính cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng, tạo động lực cho các chương trình về mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho người dân khu vực nông thôn, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn một cách bền vững.

Trong những năm qua, PC Bạc Liêu đã và đang tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, từng bước phối hợp cùng địa phương “Chung tay xây dựng nông thôn mới” trong công tác nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn để hoàn thành tiêu chí số 4 (về điện nông thôn) trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân ở khu vực nông thôn.

Tính đến nay, số hộ dân có điện sinh hoạt toàn tỉnh là 236.730 hộ/237.552 hộ, đạt 99,65%, số xã đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới là 49/49 xã, đạt tỷ lệ 100%.


  • 07/09/2021 01:20
  • PV
  • 9010