Anh thợ đường dây

Hoa màu cam nở tuyệt vời trên không

Anh đang làm xiếc trên trời

Hoa màu cam nở tuyệt vời trên không

Đường dây băng núi, băng đồng

Cột vươn cao vút, anh không ngại ngần

Vì khách hàng, vì nhân dân

Treo mình thao tác, hoa xuân vẫy chào

Áo vàng, mũ trắng đẹp sao

Lưng trời tiếng gió thì thào ngợi khen!

 


  • 11/04/2023 02:15
  • Ngọc Nữ
  • 3698