ADB, GEAPP và MAS thiết lập quan hệ đối tác tài chính thúc đẩy chuyển đổi năng lượng ở châu Á

Ngày 5/12, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Liên minh Năng lượng vì con người và hành tinh (GEAPP) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố thiết lập quan hệ đối tác tài chính tổng hợp để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng trên quy mô lớn ở châu Á.

ADB, GEAPP và MAS đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) để thiết lập quan hệ đối tác tài trợ thúc đẩy chuyển đổi năng lượng nhằm huy động vốn ưu đãi từ các khu vực công và từ thiện, các dự án giảm rủi ro và huy động vốn tư nhân từ khắp nơi trên thế giới để tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng ở châu Á. Những dự án như vậy bao gồm việc sớm loại bỏ năng lượng hóa thạch để thay thế bằng năng lượng tái tạo và các dự án khử cacbon trong các lĩnh vực khó giảm thiểu. Biên bản ghi nhớ được ký kết tại COP28.

Sự hợp tác này nhằm mục đích huy động tới 2 tỷ USD vốn ưu đãi và thương mại từ các đối tác cùng chí hướng khác. ADB sẽ cung cấp hỗ trợ ban đầu, giao dịch và kỹ thuật thông qua sự hiện diện và mạng lưới của mình tại các quốc gia trong khu vực. Quan hệ đối tác sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến Cơ chế chuyển đổi năng lượng (ETM) rộng hơn của ADB, bao gồm hỗ trợ chính sách cho quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, đóng góp từ chính phủ Nhật Bản, Đức và các quốc gia khác trong Quỹ Tín thác Đối tác ETM và một loạt các dự án có thể đầu tư. 

GEAPP sẽ đóng góp vốn từ thiện, kinh nghiệm của mình trong quá trình chuyển đổi năng lượng và liên minh các đối tác đã cam kết. MAS sẽ huy động các bên liên quan chính trong hệ sinh thái tài chính của Singapore, bao gồm các nền tảng tài chính cơ sở hạ tầng như Clifford Capital. MAS cũng sẽ hỗ trợ chính sách cho sự hợp tác, bao gồm thông qua hướng dẫn lập kế hoạch chuyển đổi cho các tổ chức tài chính, phân loại tập trung vào chuyển đổi và nỗ lực phát triển tín dụng carbon chuyển đổi có tính toàn vẹn cao thông qua Liên minh Tín dụng Chuyển đổi (TRACTION).


  • 06/12/2023 05:30
  • PV (Theo adb.org)
  • 2483