9 tháng năm 2022, Đảng bộ EVN hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

Kết thúc tháng 9/2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVN đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngày 7/10 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp thời xây dựng, ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tuyên truyền kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (08/10/2007-08/10/2022).

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn và cấp ủy trực thuộc, các đơn vị tích cực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, thực hiện đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp thích ứng với trạng thái bình thường mới theo Nghị quyết của Chính phủ. Công tác điều hành, vận hành hệ thống điện an toàn, linh hoạt, kịp thời bám sát tình hình thời tiết, thủy văn, khai thác tối ưu thủy điện - nhiệt điện và các nguồn điện năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN 9 tháng ước đạt 198,265 tỷ kWh, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Năng suất lao động bình quân 9 tháng năm 2022 của toàn EVN ước đạt 2,059 triệu kWh/người, bằng 72,8% kế hoạch và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021.

EVN đã khởi công các dự án Thủy điện Ialy mở rộng, Nhiệt điện Quảng Trạch I; đã thực hiện thi công trở lại NMTĐ Hòa Bình mở rộng. Chuẩn bị các thủ tục sẵn sàng để phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu EPC, đảm bảo khởi công dự án Nhiệt điện Ô Môn IV phù hợp với tiến độ khí Lô B. Tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Nhiệt điện Ô Môn 3, Nhiệt điện Quảng Trạch II, Nhiệt điện Dung Quất I, Nhiệt điện Dung Quất III.

EVN và các đơn vị đã thực hiện khởi công 109 công trình và đóng điện 80 công trình lưới điện 110-500kV. Trong đó, đã hoàn thành một số dự án quan trọng như: hoàn thành toàn bộ tuyến đường dây (ĐD) 500kV mạch 3 Vũng Áng – Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2, ĐD 500kV Tây Hà Nội – Thường Tín; nâng công suất các trạm 500kV Nho Quan, Đắk Nông; các TBA 220kV Tương Dương, Chư Sê, nối cấp trong trạm 500kV Phố Nối;...

EVN đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành

Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của EVN tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt, các chỉ số tiếp cận điện năng, thời gian cấp điện có sự cải thiện vượt bậc.

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn và các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành về thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, EVN và các đơn vị bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn, vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi; triển khai kế hoạch tích nước để đảm bảo xấp xỉ mực nước dâng bình thường vào cuối năm, chuẩn bị cho phát điện mùa khô năm 2023 và kế hoạch, phương án điều hành hệ thống điện cả năm 2023. Đảm bảo cung ứng điện cho phục hồi, phát triển kinh tế xã hội đất nước, với nhu cầu điện thương phẩm quí IV/2022 ước đạt 59,26 tỷ kWh (tăng 6,12% so với quí IV/2021).

Các tổng công ty phát điện và công ty phát điện hoàn thành kế hoạch sửa chữa các tổ máy phát điện và các thiết bị liên quan. Các nhà máy nhiệt điện sẵn sàng cao cho sản xuất điện các tháng cuối năm, đáp ứng kế hoạch chuẩn bị tích nước cuối năm của các nhà máy thủy điện.

Các tổng công ty/công ty điện lực tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải và vận hành an toàn lưới điện. Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền và thực hiện các chương trình sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm nhất là trên địa bàn miền Nam. Chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt hệ thống 500kV Bắc-Nam trong điều kiện thời tiết có nhiều mưa bão các tháng cuối năm.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy EVN lãnh đạo Tập đoàn đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện và đảm bảo tiến độ các dự án điện

Đảng ủy EVN tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án, công trình nguồn và lưới điện đảm bảo chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch đã được duyệt, trong đó tiếp tục tập trung thi công dự án dự án nguồn điện theo mục tiêu kế hoạch năm 2022. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và hoàn thành 179 công trình lưới điện 110-500kV. Trong đó có một số công trình trọng điểm như: TBA 500kV Chơn Thành và đấu nối; nâng công suất các TBA 500kV Nhà Bè, Ô Môn; ĐD 500kV Sông Hậu - Đức Hòa; ĐD 220kV Nậm Mô - Tương Dương…

Tiếp tục thực hiện, hoàn thành kế hoạch triển khai chủ đề năm 2022 “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả”. Đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2022, xây dựng và ban hành Chủ đề năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và triển khai kế hoạch chuyển đổi số, phấn đấu hết năm 2022, EVN cơ bản trở thành doanh nghiệp số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong đó chú trọng đẩy mạnh thanh toán điện tử, nâng cao tỷ lệ thu tiền điện không dùng tiền mặt. Chỉ đạo, triển khai các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2022). Tổ chức triển khai và đẩy mạnh các hoạt đông truyền thông về tiết kiệm điện, an toàn điện, về các hoạt động của EVN; các hoạt động triển khai Tháng tri ân khách hàng.


  • 09/10/2022 11:45
  • Huyền Thương
  • 5337