9 tập thể, 24 cá nhân được khen thưởng trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III

Đây là những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy EVN đã tổ chức khen thưởng, ngày 30/7.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao sự hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ, qua đó làm nên thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III.

Trong đó, nổi bật có các đơn vị: Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC), Công ty Viễn thông Điện lực & Công nghệ Thông tin (EVNICT), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Tổ chức & Nhân sự Tập đoàn, Ban Kiểm tra Thanh tra Tập đoàn, Ban Truyền thông Tập đoàn và Văn phòng Tập đoàn.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cũng biểu dương các thành viên của các tiểu ban giúp việc Đại hội, các đơn vị tham gia trong công tác này.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Dương Quang Thành cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, Tổ công tác số 01 của Đảng ủy Khối đã chỉ đạo sâu sát trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội; đã giúp đỡ, tạo điều kiện và đóng góp những ý kiến quý báu đối với các văn kiện, tài liệu cũng như công tác trang trí, khánh tiết, chương trình của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn.

Một số hình ảnh tại chương trình khen thưởng:

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVV Dương Quang Thành trao tặng Giấy khen của Đảng ủy EVN cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức đại hội.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ