60 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam: Thêm niềm tin và tự hào cách mạng

Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Điện Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và gắn bó hữu cơ với lịch sử các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển Tổ quốc. 60 năm qua, đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động ngành Điện luôn thể hiện lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, nỗ lực lao động sản xuất, đưa điện đến mọi miền đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Năm  2014, là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, cũng là năm diễn ra các hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2014). Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng các Chương trình hành động, bàn hành các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng, chuyên môn, đoàn thể tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng… đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống nhân dân. Chủ đề chính của năm 2014 là năm “Tối ưu hóa chi phí và Điện cho miền Nam”, đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu Tập đoàn và đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên và Ban Tổng giám đốc đã sớm dự báo, nhận định chính xác những thuận lợi, khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về công tác chuyên môn, 2 Chỉ thị quan trọng về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hướng tới kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành.

Kết thúc những tháng cuối cùng của năm 2014, với sự nỗ lực của trên 100 ngàn cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động, Tập đoàn đã cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,  Hệ thống điện được vận hành an toàn, tối ưu và có dự phòng.

Năm 2014, EVN đã hoàn thành nhiều dự án nguồn và lưới điện quan trọng. Nổi bật là hoàn thành công trình xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 (Pleiku – Mỹ Phước – Cầu Bông);  Hoàn thành đóng điện dự án cáp ngầm đưa điện ra huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vào tháng 3/2014 và đưa điện ra đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vào tháng 5/2014; hoàn thành phát điện vượt tiến độ 2 tổ máy Dự án Thủy điện Sông Bung 4… Đến hết tháng 10/2014, đã hoàn thành đóng điện 33 công trình lưới điện: 10 công trình 500 kV, 23 công trình 220 kV và khởi công 34 công trình lưới điện 500 - 220 kV. Đến nay, cả nước đã có 100% số huyện có điện (trong đó 5/12 huyện đảo được sử dụng điện lưới quốc gia gồm Vân Đồn, Cát Hải, Phú Quốc, Cô Tô và Lý Sơn). Đến nay cả nước đã có 100% số huyện có điện lưới và điện tại chỗ; 99,42% số xã và 97,83% số hộ dân nông thôn có điện lưới.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết các đơn vị quyết liệt triển khai. Theo đó, đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Saigonvina và Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung, 5 Tổng công ty Điện lực đã thực hiện thoái vốn tại 21 doanh nghiệp. Tổng giá trị thoái vốn của EVN và 5 Tổng công ty đạt 373,7 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, Đảng viên, CNVC và người lao động trong Tập đoàn. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã chấp hành tốt chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện đúng nguyên tắc, Điều lệ, qui chế, qui định của Đảng, đưa Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, dần trở thành hoạt động thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên, CNVLĐ. Từ đó, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng lên, dân chủ được phát huy, đoàn kết được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, đặc biệt là sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành Điện luôn phấn đấu tốt mọi nhiệm vụ được đề ra - Ảnh Ngọc Tuấn

Việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đã góp phần tạo chuyển biến tốt về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên ở tất cả các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ, là cơ sở vững chắc đảm bảo nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng của mỗi tập thể và cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ, nhân dân giao phó.

Đối với những CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 60 năm qua là chặng đường đầy gian nan, thử thách, nhưng cũng đầy vinh quang, tự hào vì được đóng góp sức lực của mình cho sự phát triển của đất nước. Những thành quả đạt được là cơ sở, là tiền đề để Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp; xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC thực sự có kiến thức, trình độ, kỹ năng nghề vững vàng, đạo đức tốt; nâng cao sức cạnh tranh của Tập đoàn.

Tự hào truyền thống 60 năm ngành Điện cách mạng Việt Nam, cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, gắn bó dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảng bộ cấp trên cơ sở gồm 16 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 14 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ sở. Tổng số đảng viên hiện đang sinh hoạt là 2.894 đảng viên sinh hoạt tại 221 chi bộ trên phạm vi toàn quốc.

 


  • 22/01/2015 04:39
  • Theo TCĐL Chuyên đề QL&HN
  • 4425


Gửi nhận xét