6 tháng đầu năm, EVNNPC cung cấp điện an toàn, tin cậy cho phục hồi kinh tế sau COVID-19

6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ 27 tỉnh, thành phố phía Bắc phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 được EVNNPC tổ chức ngày 13/7, tại Quảng Ninh.

6 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm toàn EVNNPC đạt 40,58 tỷ kWh, tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ và đứng thứ 2 trong toàn EVN (sau Tổng công ty Điện lực miền Nam). 

Một số chỉ tiêu chính so với cùng kỳ năm 2021 như: số vụ sự cố lưới điện 110kV giảm 50%; tổng thời gian khắc phục sự cố giảm 53%; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 5,8%, giảm 0,46%; thời gian mất điện bình quân của khách hàng (chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện) là 896 phút, giảm 25,41%.

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC yêu cầu toàn thể lãnh đạo và CBCNV EVNNPC nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Cũng trong 6 tháng vừa qua, EVNNPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.256 khách hàng trung áp, với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 3,86 ngày, giảm 3,14 ngày so với quy định của EVN, giảm 1,14 ngày so với quy định của EVNNPC và giảm 0,27 ngày so với cùng kỳ 2021.

Tất các các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt so với quy định của EVN. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đến hết tháng 6/2022 đạt 79,11%, vượt 7,71% so với chỉ tiêu EVN giao; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 94,65%. Tỷ lệ khách hàng đăng ký dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 99,27%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,38%.

Đặc biệt, xác định việc cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm 2022, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án điều chỉnh phụ tải điện (DR). Trong 6 tháng, tổng công ty đã ký thỏa thuận DR với 3.556 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1-3 triệu kWh.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng giám đốc EVNNPC trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Trong công tác đầu tư xây dựng, 6 tháng đầu năm, EVNNPC đã khởi công 42 dự án 110kV, đạt 66,7% kế hoạch; đóng điện 16 dự án, đạt 38,1% kế hoạch. Dù vậy, vẫn còn một số dự án lưới điện trọng điểm vẫn còn chậm tiến độ, do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến…

EVNNPC cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực hoạt động như tài chính kế toán, kinh doanh dịch vụ khách hàng, kỹ thuật an toàn, tự động hóa lưới điện,… Đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số EVN giao, tổng công ty đã hoàn thành 10/11 nhiệm vụ, còn 01 nhiệm vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đang tiếp tục triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Chỉ đạo tại hội nghị này, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Chủ tịch HĐTV EVNNPC nhấn mạnh những khó khăn, thách thức trong 6 tháng cuối năm là rất lớn, nhất là những bất ổn của tình hình thế giới khiến chi phí đầu vào của sản xuất điện tăng cao. Do đó, toàn thể lãnh đạo và CBCNV tổng công ty và các đơn vị cần nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Phan Tử Lượng - Phó Tổng giám đốc EVNNPC trao thưởng cho các ban chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Bà Đỗ Nguyệt Ánh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, với các dự án có vướng mắc, cần báo cáo ngay tổng công ty để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trong chiến lược phát triển tổng công ty.

Ngoài ra, EVNNPC cũng tiếp tục nỗ lực cấp điện an toàn, tin cậy trong những ngày nắng nóng; chủ động triển khai DR có hiệu quả. Đồng thời, sẵn sàng các phương án, nguồn lực, đảm bảo vận hành lưới điện mùa mưa bão; tập trung sà soát, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện, vận hành hiệu quả, giảm các sự cố trên lưới điện trung, hạ áp; chú trọng công tác giám sát, đảm bảo an toàn lao động. EVNNPC cũng tiếp tục tập trung, đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số.


  • 13/07/2022 03:43
  • H.Hoa
  • 7138