52.736 TOE

Năm 2022, Lào Cai tiết kiệm năng lượng đạt 52.736 TOE, bằng 5,8% tổng năng lượng sử dụng toàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, năm 2022 tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền qua nhiều hình thức. Đồng thời, phối hợp, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch tăng cường thực hiện sử dụng tiết kiệm và an toàn nguồn năng lượng, nhất là năng lượng điện, giảm ít nhất từ 30% đến 50% số lượng điện chiếu sáng chung ở hành lang, sân, vườn nơi công sở, chiếu sáng công cộng, đường phố nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tối thiểu để đáp ứng nhu cầu cho mọi hoạt động; hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị sử dụng năng lượng điện lớn trong giờ cao điểm.

Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025, Lào Cai phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 - 7% tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh; nâng lên 8 - 10% tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030.


  • 24/02/2023 10:41
  • PV
  • 3408