5 tháng: Gần 97% khách hàng được cấp điện trung áp dưới 36 ngày

Sau khi thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng được ban hành, EVN đã phối hợp với Tổng cục Năng lượng tập huấn, hướng dẫn các đơn vị triển khai nội dung thông tư và đạt kết quả tốt.

Cụ thể 5 tháng đầu năm 2015, trong tổng số 3.201 yêu cầu cấp điện trung áp, các đơn vị thuộc EVN đã phục vụ cấp điện trong thời gian dưới 36 ngày cho 3.102 khách hàng (đạt tỷ lệ 96,91%). Cụ thể, các khách hàng này đã được cấp điện trong khoảng thời gian trung bình là 22,38 ngày.

Để có được kết quả trên, các tổng công ty điện lực đã rà soát và rút ngắn tối đa các thủ tục nội bộ, thống nhất biểu mẫu, hồ sơ liên quan đến cấp điện trung áp cho khách hàng. Đồng thời, các tổng công ty điện lực đã bước đầu áp dụng chương trình phần mềm Quản lý cấp điện trung áp tích hợp vào hệ thống  CMIS 2. Chương trình này cho phép quản lý, theo dõi, giám sát quá trình cấp điện cho các khách hàng có nhu cầu mua điện từ lưới điện trung áp qua trạm biến áp chuyên dùng và đầu tư xây dựng đường dây, trạm biến áp trung áp. Dựa trên cơ sở dữ liệu này, các đơn vị điện lực có thể theo dõi và tính toán được chỉ tiêu tiếp cận điện năng theo quy định chung của EVN. Hiện, các tổng công ty đều đã kết nối số liệu từ hệ thống CMIS 2 về Tập đoàn.

Trong 5 tháng đầu năm, các chỉ tiêu rút ngắn thời gian lắp đặt công tơ mới bán điện cho khách hàng cũng được cải thiện. So với yêu cầu chỉ thị 898/CT-EVN, các chỉ tiêu đều đạt tỷ lệ trên 90%. Cụ thể, có 107.746 khách hàng sinh hoạt trong khu vực thành phố, thị xã, thị trấn (chiếm 91,77% số khách hàng) được lắp đặt mới và cấp điện trong 3 ngày.

Tại khu vực nông thôn, có 170.187 khách hàng sinh hoạt (chiếm 94,16% trong tổng số khách hàng) được lắp đặt mới và cấp điện trong vòng 5 ngày. Với khách hàng ngoài sinh hoạt, có 58.195 khách hàng (chiếm tỷ lệ 95,4%) được lắp đặt và cấp mới trong vòng 7 ngày.


  • 03/07/2015 08:23
  • N. Hương
  • 7088


Gửi nhận xét