48 học viên hoàn thành chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 - năm 2022 của EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức bế giảng chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2 - năm 2022. Năm nay có tổng số 48 học viên tham gia và được chia thành 2 lớp. Các học viên đã bảo vệ thành công chương trình hành động và được trao chứng nhận hoàn thành khóa học.

Tại phía Bắc, có 23 học viên tham gia khóa học được tổ chức tại Trường Quản trị và Kinh doanh (SHB) – Đại học Quốc gia Hà Nội (TP. Hà Nội). Tại phía Nam, có 25 học viên tham gia khóa học được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam (hàng đầu, thứ 6 từ phải sang) và PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Hiệu trưởng HSB (hàng đầu, thứ 7 từ phải sang) trao giấy chứng nhận cho các học viên khu vực phía Bắc

Trải qua chương trình đào tạo trong 12 ngày, các học viên đã được các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành giảng dạy và chia sẻ các chuyên đề như: Quản trị và phát triển nguồn nhân lực thời đại số, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị rủi ro tiếp cận theo hướng phát triển bền vững, Hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh, Kỹ năng lãnh đạo và dẫn dắt sự thay đổi, Kỹ năng khích lệ và truyền cảm hứng cho tổ chức, Nghi lễ ngoại giao và xây dựng hình ảnh lãnh đạo chuyên nghiệp,...

Đặc biệt, các học viên còn được các lãnh đạo cấp cao của EVN chia sẻ về kinh nghiệm thực tế trong quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tập đoàn.

Tham gia khóa học đợt này là cán bộ giữ các chức danh: Chủ tịch, thành viên HĐTV, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng tại các công ty TNHH MTV cấp 2 của EVN; giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc EVN; người đại diện phần vốn của EVN tại các công ty con, công ty liên kết; lãnh đạo các ban/văn phòng cơ quan EVN; cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các vị trí này,… Đây là sẽ lực lượng kiến tạo đường lối, tạo lập môi trường làm việc thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới, góp phần tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược tập đoàn cũng như các đơn vị đã đề ra.