4 đơn vị của EVN được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 555/QĐ-LĐTBXH ngày 19/4/2019 về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

EVNNPC hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2018 do Bộ LĐTB&XH phát động

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 4 đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Công ty Điện lực Đống Đa (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội); Công ty Truyền tải điện 4 (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia); Công ty CP Nhiệt điện Phải Lại (Tổng công ty Phát điện 2).

Đây đều là các đơn vị có giải pháp mới về an toàn, vệ sinh lao động. Hàng năm, có kế hoạch bảo hộ lao động đáp ứng được yêu cầu an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, có dự trù kinh phí, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. 

Có quy định phân công rõ chế độ trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý; có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách làm công tác bảo hộ lao động, có mạng lưới an toàn vệ sinh viên, có lực lượng phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả. Đồng thời thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật. 

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

 

Quyetdinh555BLDTBXH2019.pdf