385 công trình thủy điện đang vận hành trên cả nước

Đây là một trong những thông tin vừa được Bộ Công Thương cung cấp về quy hoạch, xây dựng, quản lý vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện hiện nay.

Theo Bộ Công Thương, các hồ chứa thủy điện hiện nay có tổng dung tích khoảng 56 tỷ m3, chiếm khoảng 86% tổng dung tích của các hồ chứa trong cả nước. Ngoài việc phục vụ phát điện, hồ chứa thủy điện còn góp phần quan trọng vào việc cắt/giảm/làm chậm lũ trong mùa mưa; bổ sung nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt,…, cho vùng hạ du trong mùa cạn.

Tính đến 2018, cả nước có 818 dự án thủy điện (DATĐ) với tổng công suất lắp đặt 23.182 MW. Trong đó, đã đưa vào khai thác sử dụng 385 DATĐ với tổng công suất lắp đặt 18.564 MW, đang xây dựng 143 DATĐ với tổng công suất lắp đặt 1.848 MW và đang nghiên cứu đầu tư 290 DATĐ với tổng công suất lắp đặt 2.770 MW.

Xét chung trong hệ thống điện quốc gia năm 2017, các DATĐ đang vận hành chiếm tỷ trọng khoảng 40% về công suất lắp đặt và khoảng 42,87% về điện năng, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng.

Các NMTĐ do EVN quản lý luôn tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đến nay, công tác vận hành hồ chứa đã đi vào nề nếp. Điển hình là trong các đợt lũ lớn năm 2016, 2017, các hồ chứa thủy điện đã phối hợp vận hành theo đúng QTVH liên hồ, đơn hồ đã đóng vai trò quan trọng trong việc cắt/giảm/làm chậm lũ, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

Để thực hiện tốt công tác vận hành hồ, quản lý an toàn đập thủy điện, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủy điện để bảo đảm an toàn, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là phối hợp với Bộ NN&PTNT trong việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về vận hành hồ chứa và quản lý an toàn đập thủy điện. 

Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh rà soát vùng hạ du các hồ chứa thủy điện và có giải pháp thuộc phạm vi trách nhiệm của địa phương để bảo đảm an toàn khi các hồ chứa xả lũ; tăng cường năng lực và trang thiết bị, cơ sở vật chất cho cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ở địa phương để tăng hiệu quả trong phối hợp vận hành các công trình thủy điện. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực ứng xử với lũ, lụt, sự phối hợp của nhân dân và các đơn vị chức năng ở hạ du; xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du thuộc trách nhiệm của chủ đập.

Một số thông tin về quản lý an toàn đập

- 40 công trình (trong tổng số 385 công trình đã đưa vào sử dụng) không có hồ chứa hoặc sử dụng chung nước của hồ thủy lợi để phát điện

- 345/345 công trình được chủ đập thực hiện đúng quy định về đăng ký an toàn đập và báo cáo hiện trạng an toàn đập


  • 15/08/2018 02:00
  • Bài, ảnh: Đinh Liên
  • 27927