27 công ty Điện lực phía Bắc đảm bảo điện cho gần 1.000 điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Gần 1.000 địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc sẽ được các công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đảm bảo điện.

Công nhân EVNNPC phối hợp với các điểm thi kiểm tra máy phát điện dự phòng

Từ đầu tháng 6/2022, các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ động làm việc và phối hợp với ban chỉ đạo, các hội đồng thi trung học phổ thông tại địa phương để nắm bắt danh sách, địa điểm và nhu cầu cấp điện. Qua đó, lập phương án và tổ chức đảm bảo điện cho các địa điểm.

Từ ngày 6/7-9/7, EVNNPC đảm bảo không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi tại địa phương, trừ trường hợp xử lý sự cố.

27 công ty Điện lực thuộc EVNNPC dự kiến tổ chức gần 4.000 ca trực trong thời gian diễn ra kỳ thi. Hiện nay, các đơn vị đã chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện di chuyển, máy phát điện diesel để xử lý nhanh các tình huống.