24,20 triệu kWh

Là kết quả tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2023, tương đương 2,51% sản lượng điện thương phẩm, đạt 119,7% kế hoạch.

Trong đó, Cơ quan HCSN & CSCC tiết kiệm 2,44 triệu kWh; kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 1,21 triệu kWh; ánh sáng sinh hoạt tiết kiệm 8,56 triệu kWh; sản xuất công nghiệp tiết kiệm 11,98 triệu kWh.

Năm 2023, Công ty Điện lực Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các cơ quan và địa phương, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong nhiều hoạt động như: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học và doanh nghiệp, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất... Đồng thời, theo dõi biểu đồ phụ tải, vận động các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ,… thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, phổ biến, tuyên truyền các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty cũng tổ chức các lớp tập huấn Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho nhiều đối tượng học viên nhằm cung cấp kiến thức chung về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong gia đình, công sở, doanh nghiệp và trường học. Qua đó, mỗi học viên sẽ trở thành tuyên truyền viên nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị, nơi cư trú và trong toàn xã hội.


  • 25/01/2024 05:16
  • PV
  • 901