2.031 triệu kWh

Là kết quả thực hiện tiết kiệm điện tại Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) năm 2023, tương đương 2,38% tổng sản lượng điện thương phẩm.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã thành lập Ban chỉ đạo tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2023, phân công để phối hợp thúc đẩy, chỉ đạo công tác tiết kiệm điện một cách toàn diện và mạnh mẽ trên địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức chính trị - đoàn thể từ Trung ương tới địa phương và các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua các chương trình như: “Giờ Trái đất”; “Gia đình tiết kiệm điện”; “Tiết kiệm điện trong trường học”; “Thi tìm hiểu và sáng kiến về tiết kiệm điện” , “Mô hình ESCO” và nhiều chương trình khác.

Bên cạnh đó, phối hợp, tham mưu UBND các tỉnh/thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nhằm định hướng, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thuộc các nhóm khách hàng triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ một cách hiệu quả.

Chương trình Tiết kiệm điện trong trường học được các công ty điện lực đẩy mạnh trong năm 2023

EVNSPC cũng phối hợp tốt với chính quyền địa phương và khách hàng về thực hiện điều chỉnh phụ tải điện (DR) trên địa bàn 21 tỉnh/thành phố phía Nam. Tổng công ty đã ký kết thỏa thuận DR với 5.980 khách hàng sử dụng điện lớn.

Đồng thời, Tổng công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền về các cơ chế chính sách, quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; tư vấn về các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử; tham luận, tọa đàm tại các Hội nghị/hội thảo; trên các nền tảng mạng xã hội (Fanpage, Youtube, Tiktok, Zalo, Website…).