2 ứng viên đầu tiên tham gia chương trình tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN

Ngày 16/6, tại Hà Nội, hai ứng viên đầu tiên đăng ký tham gia chương trình phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN đã trình bày chương trình hành động cá nhân trước Hội đồng tuyển chọn.

Trước đó, Tập đoàn đã ban hành văn bản số 1447/EVN-TC&NS ngày 12/3/2020 về chương trình thí điểm phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN. 

2 ứng viên đầu tiên đăng ký tham gia là ông Đặng Bằng Việt - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng EVN và ông Bùi Văn Minh - Chuyên viên Ban Khoa học công nghệ và Môi Trường EVN, ứng tuyển cho chức danh Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Môi trường EVN. 

Ứng viên Đặng Bằng Việt - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng EVN trình bày chương trình hành động trước Hội đồng tuyển chọn.

Tại buổi trình bày chương trình hành động, hai ứng viên thuyết trình độc lập (không được dự thính phần thuyết trình của ứng viên khác) trước Hội đồng về thực trạng của công tác quản lý, điều hành nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của EVN và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác này.

Bên cạnh đó, các ứng viên trả lời câu hỏi của Hội đồng tuyển chọn xoay quanh vấn đề quản lý, điều hành nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng giao tiếp ứng xử và những hiểu biết về các lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh của EVN. 

Các thành viên Hội đồng tuyển chọn đưa ra nhận xét về phần trình bày chương trình hành động của hai ứng viên.

Theo Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân -  Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, thông qua chương trình, EVN sẽ phát hiện, thu hút, tuyển chọn những cán bộ giỏi, có trình độ chuyên môn, phẩm chất, năng lực tham mưu, giải quyết các vấn đề khó, phức tạp phát sinh trong thực tế, tạo nguồn cán bộ để xem xét, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý trong EVN. 

Bên cạnh đó, EVN cũng tạo động lực để CBCNV phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, học tập, tham gia vào công tác lãnh đạo, quản lý trong EVN; tạo cơ hội để CBCNV thể hiện bản thân.

Các chức danh trong chương trình thí điểm phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN gồm các chức danh Phó Trưởng Ban và tương đương tại Cơ quan EVN.

Đối tượng tham gia chương trình phát hiện, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý trong EVN:

Đối với các đơn vị trực thuộc EVN: CBCNV có chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên.

- Đối với Cơ quan EVN: Toàn thể CBCNV Cơ quan EVN.

Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia:

- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên về một chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất – kinh doanh của EVN;

- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương trở lên (CBCNV đã tốt nghiệp đại học/thạc sĩ/tiến sĩ dài hạn (fulltime) tại nước ngoài bằng tiếng Anh được miễn chứng chỉ tiếng Anh)

- Tuổi đời không quá 45 tuổi. 

- Không bị kỷ luật từ Khiển trách trở lên trong vòng 05 năm qua. 

- Ưu tiên CBCNV có đề tài, sáng kiến, giải pháp được Hội đồng chuyên môn nghiệp vụ/khoa học kỹ thuật cấp có thẩm quyền xét duyệt đăng ký tham gia chương trình.   


  • 16/06/2020 06:20
  • Thanh Huyền
  • 7030