2 năm liên tiếp, dịch vụ điện năng duy trì ở vị trí thứ 2 trong các dịch vụ công

Với 74% doanh nghiệp đánh giá hài lòng, cung cấp điện năng tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trong số các dịch vụ công được đo lường của Chỉ số cơ sở hạ tầng - thông tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh – PCI 2017, ngày 22/3, tại Hà Nội.

Sự ghi nhận với dịch vụ ngành Điện

Đây là năm thứ hai liên tiếp dịch vụ điện năng giữ vị trí này, chỉ sau dịch vụ hạ tầng là điện thoại. Đáng chú ý, năm 2017, dịch vụ điện năng được tới 74% doanh nghiệp đánh giá hài lòng, tăng mạnh so với tỷ lệ 69% năm 2016.

Điện là một trong những dịch vụ có mức độ hài lòng của doanh nghiệp tăng cao nhất – theo Báo cáo PCI. Cụ thể, thời gian gián đoạn cung cấp điện tính trung bình trên 1 doanh nghiệp của năm 2017 được xác định giảm đáng kể so với 2016.

Cùng đó, tỷ lệ các doanh nghiệp nhận được thông báo dịch vụ về vấn đề ngừng/ giảm cấp điện tăng cao (đạt tỷ lệ 75% số doanh nghiệp được khảo sát, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 50% năm 2016). Nhờ đó, các doanh nghiệp có nhiều thời gian để chuẩn bị, điều chỉnh hoạt động SXKD.

Báo cáo PCI 2017 còn công bố đánh giá mức độ chuyển biến trong các lĩnh vực đo lường môi trường kinh doanh. Việc tiếp cận điện năng được 69,3% doanh nghiệp đánh giá có chuyển biến tốt và rất tốt, đứng thứ 2 về mức độ chuyển biến tốt trong 11 lĩnh vực đo lường môi trường kinh doanh.

74% doanh nghiệp đánh giá hài lòng với dịch vụ điện của EVN, tăng mạnh so với năm 2016 - Ảnh: M.Hạnh

Đột phá thành công

Những năm gần đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp để cải thiện dịch vụ và nâng cao chất lượng cung cấp điện, chuyển đổi từ đơn vị cung cấp điện sang đơn vị cung cấp dịch vụ điện.

EVN là ngành kinh tế hạ tầng đầu tiên tại Việt Nam thực hiện cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến  qua  05 Website Chăm sóc khách hàng của các Tổng công ty Điện lực và tại chuyên mục “EVN & khách hàng” trên website Tập đoàn Điện lực Việt Nam: www.evn.com.vn (từ ngày 21/12/2017). Việc cung cấp 20/20 dịch vụ trực tuyến đã giúp khách hàng sử dụng diện được trải nghiệm dịch vụ theo phương châm “3 dễ” và cơ chế “1 cửa”.

Những nỗ lực của EVN trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ điện năng cũng được ghi nhận thông qua mức độ hài lòng của khách hàng theo khảo sát của các tư vấn độc lập. Cụ thể, năm 2017, mức độ hài lòng đạt 7,97/10 điểm, tăng 0,28 điểm so với năm 2016 (7,69 điểm), là mức tăng liên tục trong 5 năm qua.

Cùng đó, Chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam do Tổ chức Doing Business (World Bank) đánh giá tăng đột phá 32 bậc so với xếp hạng năm 2016, vươn lên vị trí 64/190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Việt Nam là nền kinh tế có Chỉ số Tiếp cận điện năng cải thiện vị trí nhiều nhất trong khu vực ASEAN.

Riêng mức độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện của Việt Nam được Doing Business đánh giá đạt 6/8 điểm - tăng 3 điểm so với năm 2016.

Cũng trong năm 2017, với chủ đề “Đẩy mạnh KHCN”, EVN đã cải cách thủ tục hành chính, tích cực đưa ứng dụng công nghệ trong giao dịch khách hàng, nhất là trong khâu cấp điện mới. Qua đó, rút ngắn thời gian cấp điện mới qua lưới hạ áp cho khách hàng sinh hoạt khu vực thành phố/thị xã/thị trấn là 2,05 ngày, khu vực nông thôn là 2,7 ngày và khách hàng ngoài sinh hoạt là 2,89 ngày. Thời gian tiếp cận điện năng với khách hàng mua điện từ lưới điện trung áp là 4,61 ngày.

Đến nay, EVN đã đưa điện đến với 99,98% số xã/phường/thị trấn trên cả nước, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,83% và bán điện trực tiếp cho 11/12 huyện đảo.

Chỉ số PCI do VCCI và USAID hợp tác xây dựng từ năm 2005 để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của của chính quyền các tỉnh, TP tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Báo cáo PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, gồm trên 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, TP và gần 1.800 DN có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động ở 21 tỉnh, TP tại Việt Nam.


  • 22/03/2018 03:08
  • N.H
  • 10189