147 cán bộ nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La được tập huấn văn hóa doanh nghiệp

Vừa qua, Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức tập huấn văn hóa doanh nghiệp cho các cán bộ làm công tác lãnh đạo, quản lý và CBCNV trong Công ty.

Các nhóm thuyết trình và thảo luận về văn hóa doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn và đào tạo văn hóa tổ chức & doanh nghiệp được mời làm giảng viên chính của lớp tập huấn.

3 chuyên đề đào tạo trong chương trình tập huấn gồm: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; Vai trò của văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh.

Thông qua các hoạt động thảo luận, làm việc nhóm sôi nổi, các học viên được bổ sung thêm kiến thức về văn hóa doanh nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm và động lực cho CBCNV.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động để triển khai kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp của Công ty Thủy điện Sơn La trong năm 2016.


  • 03/07/2016 02:42
  • Nguyễn Đắc Cường
  • 1401