131 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm tháng 1/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tương ứng 2,4% sản lượng điện tiệu thụ.

EVNSPC đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến người dân. Ảnh: EVNSPC 

Trong tháng 01 năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tại 21 tỉnh thành phía Nam, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên Đán 2023.

Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, EVNSPC xác định mục tiêu đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chủ động định hướng đẩy mạnh các hoạt động tiết kiệm điện đến khách hàng và cộng đồng... Năm 2023, EVNSPC phấn đấu tiết kiệm 2% sản lượng điện thương phẩm.

Tổng công ty chủ trương đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn tiết kiệm điện sâu rộng tới mọi đối tượng khách hàng sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý của EVNSPC; phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh tham mưu UBND triển khai, giám sát, kiểm tra các kế hoạch hành động tiết kiệm điện theo Chỉ thị 20/CT-TTg…


  • 16/02/2023 04:48
  • PV
  • 3254