13,05 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 06 tháng của tỉnh Hậu Giang, tăng 19,41% so cùng kỳ và đạt 2,86% sản lượng điện thương phẩm.

Nhân viên Điện lực TP. Vị Thanh thực hiện tuyên truyền trực tiếp đến các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn quản lý. Ảnh: PC Hậu Giang

Để đạt được kết quả trên, Công ty Điện lực Hậu Giang đã yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường tiết kiệm điện; phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; theo dõi biểu đồ phụ tải, vận động các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ,… thực hiện hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện.

Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, phổ biến, tuyên truyền tới doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Thông qua những chương trình cụ thể, thiết thực, thông điệp tiết kiệm đã và đang có sự lan tỏa sâu rộng trên địa bàn và tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động cụ thể.


  • 13/07/2023 02:35
  • PV
  • 3366