12h trưa nay đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình

Hiện, tình hình mưa trên lưu vực hồ đã giảm. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình từ lúc 12 giờ ngày 26/7.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, đến 8h hôm nay, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 104,15 mét, lưu lượng đến hồ 4.060 m3/s, tổng lưu lượng xả là 5.580 m3/s (gồm lưu lượng qua xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện). 

Như vậy, đến 12 giờ trưa nay, Thủy điện Hòa Bình đã đóng 2 cửa xả (trong tổng số 3 cửa xả điều tiết lũ) theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương.  

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai  yêu cầu Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ biến biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày tới chưa có dấu hiệu xuất hiện lũ từ thượng nguồn sông Đà. Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng đã lệnh các hồ Thủy điện Sơn La, Hoà Bình đóng 1 cửa xả đáy từ 18h ngày 24/7, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước. 

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

 

Congdien31BanchidaoTW2017.pdf


  • 26/07/2017 10:13
  • Xuân Tiến