102,1 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Long An lũy kế đến hết tháng 9/2021, đạt tỷ lệ 2,19% sản lượng điện thương phẩm.

PC Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Ảnh: PC Long An

Trong tháng 9/2021 toàn tỉnh Long An tiết kiệm được 9,16 triệu kWh. Để bảo đảm cấp điện liên tục và ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân, ngay từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã xác định công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời triển khai các chương trình, hoạt động để thực hiện hiệu quả.

Công ty đã tổ chức phát video clip, chạy chữ các khẩu hiệu tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại phòng giao dịch khách hàng các điện lực trực thuộc; gửi thư ngỏ đến khách hàng sản xuất công nghiệp, vận động áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh đó, phối hợp các hội, đoàn thể, các trường học tổ chức tuyên truyền đến người dân, học sinh thực hiện nhiều giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hợp lý...

Thời gian tới, PC Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đồng thời mong muốn nhận được sự hợp tác, ủng hộ và chia sẻ từ khách hàng sử dụng điện.

 


  • 13/10/2021 04:48
  • Thảo Nguyên
  • 1219