100% lưới điện trung thế công cộng của EVNHCMC đã vận hành tự động

Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, đến nay, tổng công ty đã triển khai chức năng vận hành tự động (không cần người điều khiển) cho 100% lưới điện trung thế công cộng. Ngoài ra, 100% lưới điện trung thế có chức năng giám sát, điều khiển từ xa (Mini-SCADA).

Bên cạnh đó, EVNHCMC tiếp tục duy trì, vận hành hiệu quả 100% trạm biến áp 110kV theo mô hình không người trực/điều khiển từ xa; hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm Điều khiển dự phòng, các phòng trực vận hành hiện đại tại các công ty điện lực. Tổng công ty cũng duy trì 1.032/1.032 phương án đóng kết mạch vòng trung thế (tương ứng 940/940 tuyến dây, chiếm tỷ lệ 100%); triển khai 9.577 lượt thi công live-line.

Lưới điện EVNHCMC được giám sát, điều khiển từ xa 

Với việc ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, độ tin cậy cung cấp điện của EVNHCMC không ngừng được nâng cao, nâng cao sự hài lòng cho khách hàng cung cấp điện. Cụ thể, 8 tháng đầu năm, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân) của EVNHCMC chỉ có 25 phút.

Không chỉ trong công tác quản lý vận hành, EVNHCMC cũng ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và công nghệ số vào lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. EVNHCMC đã cung cấp 100% các loại hình dịch vụ trực tuyến cấp độ 4. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt đạt 99,65%.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng công ty đã cấp điện cho mới cho 287 trạm chuyên dùng với thời gian giải quyết bình quân là 3,89 ngày (bao gồm cả thời gian thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước); trong đó, 160 trạm do ngành điện đầu tư và 127 trạm do khách hàng đầu tư.


  • 20/09/2022 11:04
  • Nghi Viên
  • 4904