100% gói thầu của SPMB thực hiện qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Là một trong những nội dung thực hiện chuyển đổi số năm 2021, Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, đã áp dụng triệt để hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Đấu thầu qua mạng là công cụ hiệu quả giúp loại bỏ tiêu cực, đồng thời mang lại lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp và xã hội. Khi tham gia đấu thầu qua mạng, thông tin về số lượng, danh tính các nhà thầu nộp thầu đều được bảo mật tuyệt đối trước thời điểm mở thầu, đảm bảo tuyệt đối tính cạnh tranh. Đến nay, 100% các gói thầu do SPMB thực hiện đều được thực hiện bằng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng, bao gồm mua sắm hàng hóa, xây lắp, phí tư vấn (chỉ ngoại trừ những gói thầu chưa đươc hỗ trợ bởi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia).

Gói thầu mua sắm hàng hoá được SPMB đấu thầu qua mạng Quốc gia từ 2019 – 2021

Để đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đấu thầu, SPMB đã nâng cấp thiết bị để đáp ứng cấu hình hệ thống mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu; cử cán bộ tham gia các lớp chuyển đổi số và lớp đấu thầu qua mạng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức.

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cán bộ nhân viên làm việc online vẫn đảm bảo hiệu suất công việc được giao. Cán bộ làm công tác đấu thầu có thể mở thầu, xét thầu và các công việc khác liên quan đến gói thầu tại nhà hoặc bất kỳ nơi nào.

Đấu thầu qua mạng giúp SPMB tăng năng suất, tối ưu hóa chi phí, minh bạch, an toàn trong hoạt động, bên cạnh đó đảm bảo 4 yếu tố của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả. 


  • 12/07/2021 07:00
  • Huyền Thương
  • 3778