100% công ty điện lực thuộc EVNCPC đều có thể sửa chữa điện hotline

Với việc Đội sửa chữa điện nóng (hotline) Công ty Điện lực Đăk Nông ra mắt và thực hiện thành công lần sửa chữa đầu tiên trên đường dây đang mang điện, ngày 3/7, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã "cán đích" kế hoạch triển khai đội hotline tại 13/13 công ty điện lực thành viên.

Thợ điện EVNCPC thao tác sửa chữa điện hotline - Ảnh: Đăng Đệ

Đội hotline của Công ty Điện lực Đắk Nông có 8 người, đã trải qua khóa huấn luyện kéo dài 4 tháng tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam). Các thành viên đều thuần thục các kỹ thuật trong thi công, sửa chữa lưới điện đang mang điện.

Ngày 3/7, Đội lần đầu tiên triển khai công tác sửa chữa hotline bằng việc thực hiện thay sứ đứng tại vị trí trụ 89/26 đường dây 22 kV 476E54 xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Đây là đơn vị cuối cùng của EVNCPC triển khai công tác này.

Áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng là một trong những giải pháp trọng tâm của EVNCPC để tiến đến mục tiêu đạt SAIDI 400 phút vào năm 2020, nâng cao chất lượng dịch vụ điện phục vụ khách hàng.

Bắt đầu triển khai từ tháng 4/2016, công nghệ sửa chữa hotline đã thiết thực góp phần giảm thời gian cắt điện  do thực hiện công tác trên lưới tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Hiện nay, một số công ty điện lực của EVNCPC đã bắt đầu triển khai đào tạo đội hotline thứ 2 của mình để nhân rộng hiệu quả công nghệ mới. 

 


  • 09/07/2018 02:15
  • N.H