EVN triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

EVN và các đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; tăng cường làm việc trực tuyến, họp trực tuyến; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng; triển khai phương án cho CBNV làm việc từ xa, giảm số người làm việc tại trụ sở cơ quan; hạn chế tối đa tổ chức hội họp trực tiếp đông người, đi công tác trong và ngoài nước,…

EVN đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nhiệm vụ vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

Trong công tác vận hành hệ thống điện, EVN đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch bệnh. Cụ thể, các cơ quan, bộ phận trọng yếu như các trung tâm điều độ, các nhà máy điện, các trạm biến áp sẵn sàng giải pháp đảm bảo cung cấp điện, kể cả tình huống cực đoan. Nhiều đơn vị đã tổ chức lực lượng vận hành nghỉ tập trung sau ca làm việc, bố trí các kíp trực tách biệt, sẵn sàng cho việc thay thế, xoay vòng, hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo nguồn nhân lực được phân bổ tối ưu trong suốt quá trình phòng chống dịch.

Các nhà máy nhiệt điện lập phương án dự trữ nhiên liệu ứng phó trường hợp thiếu hụt nhiên liệu đầu vào; chủ động phối hợp với các nhà thầu nước ngoài để có giải pháp giảm thiểu tác động do ảnh hưởng của dịch bệnh đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng...

Các đơn vị thành viên của EVN cũng đã xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, liên tục và chủ động phòng chống dịch, ứng phó với mọi tình huống, không để bị động.

Mặc dù một số cán bộ nhân viên ở một số đơn vị ngành Điện phải tự cách ly (dạng F2, F3, F4) theo đúng yêu cầu của các cơ quan chức năng nhưng các đơn vị đã chủ động bố trí nhân lực thay thế, đảm bảo nhiệm vụ vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho khách hàng luôn thông suốt.

Đối với khách hàng, để giảm thiểu mọi nguy cơ, EVN đã đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến. Các tổng công ty Điện lực tăng cường công tác tuyên truyền, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua tất cả các kênh cung cấp dịch vụ. Chỉ riêng trong tháng 3/2020, các tổng công ty Điện lực đã tiếp nhận 745.000 yêu cầu về dịch vụ điện, trong đó 92,5% số yêu cầu được khách hàng thực hiện trực tuyến và qua các trung tâm chăm sóc khách hàng. 

Bên cạnh đó, từ khi Cổng Dịch vụ công Quốc gia đi vào hoạt động (tháng 12/2019) đến đầu tháng 4/2020, đã có trên 23.000 hồ sơ xử lý trên Cổng, trong đó số yêu cầu về dịch vụ điện do EVN tiếp nhận, xử lý trên đạt 12.700 hồ sơ, chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số hồ sơ xử lý trên Cổng.

Đặc biệt, với tinh thần tích cực chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh, EVN đã chủ động, tích cực xây dựng, đề xuất một số phương án giảm giá điện hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi COVID-19, báo cáo Chính phủ. Trong khi chờ các cơ quan chức năng quyết định, giá bán điện cho khách hàng được thực hiện theo biểu giá hiện hành. Khi có quyết định chính thức của các cơ quan chức năng, EVN sẽ thực thi ngay việc giảm giá điện, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.


  • 09/04/2020 05:43
  • PV
  • 9934