EVN chính thức triển khai giảm giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19        

Ngay sau khi nhận được văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức triển khai thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cụ thể, hơn 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh sẽ được giảm 10% giá bán lẻ điện; 100% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt (tương ứng 26,6 triệu hộ dân) được giảm 10% giá điện của bốn bậc thang đầu. Trong đó, có khoảng 22,8 triệu hộ dân sử dụng dưới 300 kWh/tháng (chiếm tỷ lệ 85,7%) sẽ được giảm 10% tiền điện.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá. 

Đối với giá bán buôn điện nông thôn, khu tập thể, cụm dân cư, tổ hợp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt, được giảm 10% từ bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% cho các mục đích khác. Đồng thời, giảm 10% giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, các chợ.

Hơn 2 triệu khách hàng sản xuất, kinh doanh sẽ được giảm 10% giá bán lẻ điện

Đặc biệt, EVN giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 mua điện từ các đơn vị thuộc Tập đoàn. Cụ thể, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng để cách ly, khám, chữa bệnh COVID-19 tập trung; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân COVID-19.

Thời gian thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện là 3 tháng, với tổng số tiền hỗ trợ dự kiến khoảng 11.000 tỷ đồng.

Việc giảm giá điện đối với khách hàng sinh hoạt sẽ được thực hiện tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...), thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

Riêng các cơ sở lưu trú du lịch, các đơn vị Điện lực thuộc EVN sẽ thông báo qua các phương tiện truyền thông và phương tiện điện tử cho khách hàng về chính sách chuyển giá; đồng thời, đề nghị các quý khách hàng đủ điều kiện cung cấp giấy tờ xác định “cơ sở lưu trú du lịch” theo quy định. Các đơn vị của EVN thực hiện tổ chức tiếp nhận yêu cầu trên qua các kênh: Cổng Dịch vụ công Quốc gia; web CSKH/App CSKH/Email/Zalo; Tổng đài CSKH; Phòng Giao dịch khách hàng… để thực hiện các thủ tục chuyển đổi giá cho khách hàng, với thời gian thực hiện trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đù hồ sơ.

EVN cam kết đảm bảo đầy đủ quyền lợi được hỗ trợ tiền điện các kỳ hóa đơn trong vòng 03 tháng (kể từ kỳ hoá đơn gần nhất tính từ ngày 16/04/2020) theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Sau thời hạn giảm giá điện, giảm tiền điện, việc áp dụng giá bán điện thực hiện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

Để đảm bảo tính công khai minh bạch, EVN yêu cầu các đơn vị Điện lực trực thuộc niêm yết công khai văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL, Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Thông tư số 25/2018/TT-BCT, các văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Bộ Công Thương và của Tập đoàn tại tất cả các địa điểm giao dịch với khách hàng, website Chăm sóc khách hàng, website đơn vị theo quy định của Luật Điện lực.

Hiện EVN cũng đang khẩn trương triển khai nâng cấp công cụ tính toán hóa đơn trực tuyến tại chuyên mục “EVN & Khách hàng” trên website của EVN (www.evn.com.vn), trong đó có chức năng phục vụ tính toán thay đổi giá điện với mức được hỗ trợ theo quy định.

EVN tính toán công khai, minh bạch số tiền điện được giảm, được hỗ trợ trên bản thể hiện hoá đơn điện tử và thông báo tiền điện gửi đến quý khách hàng.