“Chuyển đổi Nhà máy Nhiệt điện than Ninh Bình”

Là chủ đề hội thảo do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phối hợp với Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) vừa tổ chức tại tỉnh Ninh Bình.

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo

Tham dự hội thảo có các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, đại diện Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, đại diện các ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các tổng công ty phát điện và một số công ty năng lượng trong nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã trình bày nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện than; các phương án khả thi để chuyển đổi nhà máy nhiệt điện Ninh Bình và các tác động ước tính đối với kinh tế, môi trường và việc làm.

Chuyên gia của Viện Năng lượng đã trình bày phân tích hiện trạng, kết cấu hệ thống điện trong khu vực, nhu cầu về các dịch vụ phụ trợ và vai trò của Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình trong việc ổn định nút công suất, điện áp khu vực miền Bắc trong những năm tới.

Hội thảo cũng được lắng nghe rất nhiều ý kiến tham luận hữu ích của đại diện các đại biểu tham dự về các hệ thống thống điện trong khu vực, nhu cầu về các dịch vụ phụ trợ; phương pháp phân tích chi phí và lợi ích trong ngành Điện hiện nay.

Sau hội thảo, Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình sẽ tiếp tục phối hợp với World Bank triển khai các bước tiếp theo để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi năng lượng phát triển bền vững.


  • 29/03/2023 11:01
  • V.P EVNGENCO 3
  • 4894