• 04/10/2023

Theo thông tin tổng hợp từ Văn phòng EVN, lượng điện tiêu thụ tháng 9/2023 của tòa nhà EVN (11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) giảm 16,64% so với cùng kỳ năm 2022.


  • 04/10/2023

Theo thông tin tổng hợp từ Văn phòng EVN, lượng điện tiêu thụ tháng 9/2023 của tòa nhà EVN (11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) giảm 16,64% so với cùng kỳ năm 2022.


  • 06/09/2023

Theo thông tin tổng hợp từ Văn phòng EVN, lượng điện tiêu thụ tháng 8/2023 của tòa nhà EVN (11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) giảm 13,02% so với cùng kỳ năm 2022.


  • 08/08/2023

Bằng nhiều giải pháp, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đã thực hiện tiết kiệm điện và đạt kết quả tích cực. Sản lượng điện tiêu thụ tại cơ quan EVNGENCO 2 tháng 7/2023 là 14.270 kWh, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước (18.450 kWh).


  • 02/08/2023

Lượng điện tiêu thụ tháng 7/2023 của tòa nhà EVN (tại Hà Nội) giảm 19,14% so với cùng kỳ năm 2022 - thông tin tổng hợp từ Văn phòng EVN.


  • 19/07/2023

Đó là kết quả thực hiện tiết kiệm điện của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) trong tháng 6/2023, với sản lượng tiết kiệm hơn 44.000kWh


  • 14/07/2023

Vừa qua, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) phát hành “Bộ nhãn dán tuyên truyền tiết kiệm điện nơi công sở”.


  • 12/07/2023

Là kết quả thực hiện tiết kiệm điện của Công ty Thủy điện Sơn La trong tháng 6/2023, với sản lượng tiết kiệm trên 6.000kWh.


  • 07/07/2023

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đảm bảo cung ứng điện và tăng cường tiết kiệm điện, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã và đang đẩy mạnh nhiều biện pháp quản lý, kỹ thuật trong vận hành và thực hành tiết kiệm điện tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 (tỉnh Quảng Ninh).


  • 06/07/2023

Bằng những giải pháp đồng bộ và tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sản lượng điện tiêu thụ tháng 6/2023 của tòa nhà EVN (tại Hà Nội) đã giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2022.