• 18/11/2020

Tính đến hết tháng 9/2020, với 82.000 yêu cầu của khách hàng đăng kí dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác này.


  • 18/11/2020

Giai đoạn 2021 - 2025, EVN hướng tới cung cấp dịch vụ điện trên nền tảng công nghệ số và theo các chuẩn mực quốc tế, chất lượng dịch vụ khách hàng ngang bằng các nước top 3 ASEAN (ASEAN-3). Để thực hiện mục tiêu này, việc chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng là yếu tố then chốt.