• 15/09/2021

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tính đến hết tháng 8/2021, tổng số tiền giảm giá điện, tiền điện trong các đợt 3 & 4 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thủ đô đạt hơn 329,58 tỉ đồng.


  • 12/09/2021

Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), thực hiện đợt 5 hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, ước tổng số tiền giảm cả đợt là khoảng 100 tỷ đồng.


  • 29/08/2021

Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19 và góp phần chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5.


  • 29/08/2021

Trên tinh thần tích cực chung tay cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19 và góp phần chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5.


  • 28/08/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 28/8/2021 thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.


  • 23/08/2021

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công Thương, từ năm 2020 đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện 4 đợt giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vậy những người thuộc đối tượng được giảm giá điện, tiền điện nói gì về sự hỗ trợ này?


  • 18/08/2021

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) cho biết, có 2,45 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và hơn 40 cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh được giảm tiền điện trong đợt 4. Ước tổng số tiền giảm trong cả đợt khoảng 500 tỷ đồng.


  • 15/08/2021

Ước khoảng 741.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên tthuộc đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện trong đợt 4; với tổng số tiền được giảm khoảng 90 tỷ đồng.


  • 12/08/2021

Được giảm tiền điện (đợt 4) do ảnh hưởng của dịch bệnh là sự hỗ trợ rất thiết thực đối với người lao động trong tình hình đại dịch vẫn đang phức tạp. Ghi nhận của trang tin evn.com.vn tại tỉnh Phú Yên.


  • 12/08/2021

Được giảm tiền điện (đợt 4) do ảnh hưởng của dịch bệnh là sự hỗ trợ rất thiết thực đối với người lao động trong tình hình đại dịch vẫn đang phức tạp. Ghi nhận của trang tin evn.com.vn tại tỉnh Phú Yên.