• 05/09/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam yêu...


  • 21/08/2023

Ngày 21/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1 - Phố Nối.


  • 09/07/2023

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp chiều 8/7/2023 về việc phải hoàn thành đường dây 500kV từ Quảng Trạch ra Phố Nối trong vòng một năm và đưa vào vận hành trong tháng 6/2024, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao nhiệm vụ cụ...


  • 09/07/2023

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp của Bộ trưởng Bộ Công Thương – Nguyễn Hồng Diên về tình hình triển khai đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, chiều 8/7, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân đã chủ trì cuộc họp với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về...


  • 09/07/2023

Chiều 8/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực đã chủ trì cuộc họp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia...


  • 11/04/2023

Ngày 11/4 tại Hà Nội, ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chủ trì buổi làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tình hình thực hiện và dự kiến tiến độ cụm dự án 500kV mạch 3, đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối.