• 01/03/2021

Các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xả 5,14 tỷ m3, cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. So với kế hoạch ban đầu, tổng lượng nước xả tiết kiệm được khoảng 0,5 - 0,7 tỷ m3.


  • 25/02/2021

Đợt 3 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2020 - 2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ kết thúc lúc 24h hôm nay (25/2/2021). Đến thời điểm này, đã có 99% tổng diện tích gieo cấy đủ nước đổ ải.


  • 24/02/2021

Đợt 3 lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân năm nay sẽ rút ngắn 2 ngày so với kế hoạch - theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


  • 23/02/2021

Đợt 3 lấy nước đổ ải bắt đầu từ 0h00 ngày 22/02/2021. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện xả gia tăng các hồ thủy điện từ ngày 20/02/2021 (trước 2 ngày).


  • 19/02/2021

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có công điện gửi Giám đốc Sở NN&PTNT các tỉnh/thành phố Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc chuẩn bị lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.


  • 04/02/2021

Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tăng cường lấy nước đảm bảo phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021.


  • 03/02/2021

Kết thúc đợt 2 cấp nước (lúc 24h ngày 2/2/2021), các hồ thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang) đã xả tổng cộng 4,17 tỷ m3 nước phục vụ giep cấy vụ Đông Xuân 2020 - 2021 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Theo đánh giá của Tổng cục Thủy lợi, tiến độ lấy...


  • 26/01/2021

Đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, đã bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/1, theo kế hoạch sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 2/2 (8 ngày).


  • 25/01/2021

Đợt 2 lấy nước đổ ải đã bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/1/2021. Các Công ty Điện lực thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã và đang phối hợp với địa phương để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm.


  • 22/01/2021

Ngày 22/1/2021, Tổng cục Thủy lợi có văn bản số 150/CĐ-TCTL-QLCT gửi 11 Sở Nông nghiệp & PTNT của các tỉnh khu vực Trung du - Đồng bằng Bắc Bộ và các công ty khai thác công trình thủy lợi về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm nay.