10:54 | 06/09/2023 | 430 lượt xem

Nếu doanh nghiệp là máy tính thì văn hóa doanh nghiệp là hệ điều hành. Nói một cách hình tượng thì văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Đó cũng là triết lý của các lãnh đạo doanh nghiệp.


15:02 | 14/08/2023 | 1.199 lượt xem

Cần tăng cường lan tỏa, thúc đẩy thực hành 6 quy tắc đạo đức doanh nhân trong xây dựng văn hóa kinh doanh, bởi xây dựng văn hóa nhất thiết phải bắt đầu từ xây dựng con người, trong đó đạo đức là gốc rễ, là nền tảng.


10:43 | 09/08/2023 | 1.465 lượt xem

Nhiều nhà lãnh đạo đổ lỗi cho văn hóa của doanh nghiệp ngăn cản những kế hoạch lớn, ví dụ như khi sáp nhập hoặc thay đổi trong giai đoạn khó khăn. Nhưng khi họ cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách thay đổi văn hóa, những cố gắng của họ thường thất bại hoặc thậm chí phản tác dụng. Hậu quả có thể là...


14:46 | 03/08/2023 | 1.673 lượt xem

Đại diện các tập đoàn lớn trên toàn cầu và các chuyên gia trong và ngoài nước đã gặp gỡ tại sự kiện về Đổi mới sáng tạo mở - Open Innovation Day - TechTraverse 2023 tại TP.HCM. Tại đây, họ đưa ra những “thách thức” và phương pháp "đổi mới sáng tạo mở" để các nhà khởi nghiệp (startup), nhà nghiên...


16:06 | 01/08/2023 | 1.879 lượt xem

Thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp (DN) đều gắn với việc có hay không văn hóa DN, văn hóa doanh nhân.


15:43 | 01/08/2023 | 1.801 lượt xem

Đối diện khó khăn, không ít doanh nghiệp chọn cách sa thải nhân viên và làn sóng này vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp bằng những cách khác biệt đã vượt thách thức với nguồn nhân lực kiên cường.


15:41 | 20/07/2023 | 2.272 lượt xem

TS. Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE cho rằng văn hóa là bản sắc của doanh nghiệp. Văn hóa là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp vì đối thủ có thể “ăn cắp” con người, bí quyết công nghệ nhưng không thể ăn cắp được văn hóa.


15:47 | 13/07/2023 | 2.637 lượt xem

Hàng loạt doanh nghiệp (DN) phải linh động tìm cách quản trị dòng tiền, nhân sự hiệu quả.


14:05 | 12/07/2023 | 2.701 lượt xem

Ngày nay, vai trò của các doanh nghiệp không chỉ giới hạn ở việc tạo ra lợi nhuận kinh doanh mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Với phương châm đó, ngay những ngày đầu thành lập, Công ty Thủy điện Quảng Trị luôn là đơn vị đi đầu trong công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng...


16:57 | 10/07/2023 | 2.693 lượt xem