10:07 | 21/03/2023 | 228 lượt xem

Nhãn hiệu EVN – “màu cờ sắc áo” EVN được xây dựng từ những thành tố nào, có ý nghĩa ra sao? Evn.com.vn xin giới thiệu tới độc giả thông tin hữu ích dưới đây, để thêm hiểu rõ về nhãn hiệu Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


15:41 | 18/03/2022 | 2.273 lượt xem

Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN được ban hành tại Quyết định 971/QĐ-EVN ngày 29/7/2021.


17:16 | 05/08/2021 | 4.662 lượt xem

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của các đơn vị thành viên EVN


15:04 | 16/06/2021 | 1.423 lượt xem

Trang vanhoa.evn.com.vn đăng tải các văn bản hướng dẫn và mẫu biển trụ sở, mẫu đồng phục bảo hộ lao động.